پیش فاکتور
# عنوان تعداد مبلغ
1 پکیج پنل ایمیل e500 - تعداد 500 هزار ایمیل انبوه 1 16,500,000 ريال
2 هزینه فعال سازی - 0
3 مالیات 0% 0 ريال
4 مجموع 16,500,000 ريال
16500000 تومان
ثبت نام
* وارد کردن پست الکترونیک به صورت صحیح الزامی است.
* رمز عبور باید حداقل 6 کاراکتر باشد.
* تکرار رمز عبور با رمز عبور برابر نیست.
* وارد کردن نام الزامی است.
* وارد کردن نام خانوادگی الزامی است.
* وارد کردن نام خانوادگی الزامی است.

مبلغ قابل پرداخت به عدد :16,500,000 ريال

مبلغ قابل پرداخت به حروف : صفر